Barken "Lysglimt"Jernbarken "Lysglimt" var en af de sidste store sejlskibe i Danmark. Den har for man ge ældre søfolk stået som et monoment over tiden med sejlskibe, en tid hvor det at være sømandf var forbundet med fare og oplevelser under fremmed himmelstrøg.

Barken var bygget i England og blev indkøbt til Rederiet "Limfjorden" i Aalborg.

Skibet var på 1650 Br. Tons.

Se mere om Lysglimt:

Livet om bord på Lysglimt

Lysglimts endelige